ผล LAB และ ใบรับรอง

กระเทียมดำ

8 มาตรฐาน การยอมรับระดับโลก

ผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐานรับรองคุณภาพและความปลอดภัย

Food and Drug
Administration

สินค้าได้ผ่านมาตราฐานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

BRCGS FOOD

ได้ผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการดำเนินงาน

IFS Food

ได้ผ่านมาตราฐานอาหารระหว่างประเทศเพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัย

The Central Islamic
Committee of Thailand

ได้ผ่านการรับรองฮาลาล โดย สำนักงานคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย

HACCP

ได้ผ่านระบบการจัดการที่มีการระบุถึงความปลดภัยของอาหาร โดยการวิเคราะห์ และควบคุมอันตรายทางชีวภาพเคมีและกายภาพ

Quality Management
System certificate

ได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ และการยอมรับของระบบการจัดการคุณภาพ

Global G.A.P

ได้ผ่านมาตรฐาน ภาคเอกชนสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรป

KOF-K Kosher Supervision

ได้ผ่านมาตรฐานอาหารที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ที่มีการควบคุมดูแลด้านโคเชอร์

ผลรายงานการทดสอบและใบรับรองกระเทียมดำเบเนก้า จาก Central Laboratory (Thailand)

ไม่พบโลหะหนัก สารปนเปื้อนและเชื้อรา