คลิกเลือกโปรโมชั่น

ตอกย้ำในคุณภาพ ของกระเทียมดำ Benega ที่ได้รับ

เชิญไปออกรายการ “ปัญญาตลาดแตก”

1. เลือกรายการสินค้า

 • แกะเปลือก 1 กระปุก

  ขนาด 160 กรัม ทานได้ 30 วัน

  390350 บาท
  +
 • แกะเปลือก 2 กระปุก

  ขนาด 160x2 กรัม ทานได้ 60 วัน

  780650 บาท
  +
 • แกะเปลือก 4 กระปุก

  ขนาด 160x4 กรัม ทานได้ 4 เดือน

  1,5601,150 บาท
  +
 • มีเปลือก 1 กระปุก

  ขนาด 250 กรัม ทานได้ 45 วัน

  790490 บาท
  +
 • มีเปลือก 2 กระปุก

  ขนาด 250x2 กรัม ทานได้ 3 เดือน

  1,580790 บาท
  +
 • มีเปลือก 4 กระปุก

  ขนาด 250x4 กรัม ทานได้ 6 เดือน

  3,1601,390 บาท
  +
สินค้า จำนวน รวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
logo
ธนาคารกสิกรไทย
Account No.
Account Name บจก. ขุนครัว168
Thank you for your order!